Skip to content

ONZE WERKWIJZE

Wij zijn een full-service design&build bureau. Zo realiseren wij onze projecten van A-Z, van uw initiële vraagstuk tot de benodigde nazorg. Wij werken volgens een reeks van 8 vaste stappen waarbinnen wij diverse diensten en producten aanbieden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen een deel van dit traject met ons te doorlopen.

Elk project, groot of klein, start met een oriënterend gesprek. Uw vraagstuk is bepalend voor de te kiezen strategie en het verloop van het ontwikkelproces. In dit gesprek wordt de basis gelegd voor het vormen van uw programma van eisen door o.a. de volgende onderwerpen te bespreken:

Welk doel wilt u bereiken? Wilt u vastgoed verkopen of verhuren of heeft u een ander ruimtelijk vraagstuk?
Welke verwachtingen heeft u, welke (gebruikers)wensen spelen een rol?
Onze kennis en ervaring zetten wij in om hierin kritisch mee te denken, zo geven wij input over bijvoorbeeld:

  • Verduurzaming
  • De afweging in de voor een nieuwe locatie of is een aanpassing in het bestaande naar uw eigen specifieke situatie voldoende?
  • Nieuwe ontwikkelingen binnen gebruikerswensen, hospitality en multifunctionaliteit
  • De technische mogelijkheden qua installatietechniek
    Een zo efficiënt en effectief mogelijke invulling van uw wensen

Een look & feel realiseren wij om u een goed beeld te kunnen geven van het potentiële eindresultaat. Tevens is het voor onze organisatie een middel om aan de hand van conceptuele moodboards, in gezamenlijk overleg, te bepalen welke nieuw te ontwikkelen stijl of branding passend is voor uw organisatie.

Onze interieurarchitecten zijn bekend met de laatste interieurtrends wat u terug zult zien in een voor u op maat gemaakte look&feel.

Op basis van de uit het oriënterend gesprek verkregen informatie realiseren wij uw interieur- of architectonisch ontwerp. Zo vertalen wij uw programma van eisen naar een vernieuwend ontwerp waarin duidelijk wordt wat dit betekent voor de ruimteverdeling en/of uitstraling van het pand of de locatie. Ericis is sterk in het optimaal benutten van het potentieel van de locatie, het pand en/of de verdieping en zal waar mogelijk kiezen voor duurzame oplossingen, zoals hergebruik van materialen of een strategische verdeling van het programma in relatie tot de aanwezige klimaattechniek.

De interieurarchitecten en architecten uit ons team zijn creatief, kunnen schakelen met de technische ontwerpers en zijn bekend met de laatste trends en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van werkplek- en woonconcepten.

In samenspraak met u zal het proces van een SO (schetsontwerp), naar een VO (voorlopig ontwerp), naar een DO (definitief ontwerp) worden doorlopen

De benodigde technische knowhow binnen het ontwerpproces, de aanbesteding, begeleiding van de bouw en oplevering komt uit ons eigen team. Zowel onze eigen bouwtechnische tekenaars, (interieur)architecten, installatie adviseurs als technisch onderlegde projectmanagers zijn bij het proces betrokken. De samenstelling van het projectteam richten wij in op basis van het vraagstuk.

Wij toetsen de technische haalbaarheid van projecten door het leveren van technisch advies over onder andere de constructie, installatietechniek en bouwkundige afwerking. En tevens ook op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, vastgoed en architectuur.

Binnen een bouwproces betekent dit dat wij de afstemming met de welstandscommissie afwikkelen of omgevingsvergunningen aanvragen met bijbehorende gevraagde stukken zoals de constructieve opzet met beton- en staalberekeningen of EPC rapportages. Daarnaast verzorgen wij alle benodigde technische bestekken voor een eventuele aanbesteding en tevens de staat van afwerking.

 Daarnaast verzorgen wij alle benodigde technische bestekken voor een eventuele aanbesteding en tevens de staat van afwerking.

De gepresenteerde look&feel in combinatie met het gerealiseerde interieurontwerp wordt in nauw overleg met u vervolgd tot de definitieve materialisatie, inkoopvoorbereiding en wanden-, vloer-, signing- en lichtplannen. Uiteraard maken wij hierin de benodigde afweging tussen de mate van afwerking versus de bijbehorende investering. Door de fysieke plannen met u te bespreken kunt u, indien gewenst, hierin actief meedenken.

De interieurarchitecten en architecten uit ons team zijn creatief, kunnen schakelen met de technische ontwerpers en zijn bekend met de laatste trends en toekomstige ontwikkelingen. Zo realiseren wij tijdloze ontwerpen die ook nog eens technisch maakbaar zijn.

.

Al gedurende het ontwerpproces kunnen wij als organisatie ook de bijbehorende (voorlopige) begroting verzorgen. Zo kunnen keuzes worden afgewogen vanuit het investeringsoogpunt dan wel vanuit het te besteden budget.

Bij aanvang van het realisatietraject kan gekozen worden voor de realisatie waarbij diverse leveranciers worden betrokken onder de aansturing van Ericis. Daarbij kunnen wij de definitieve begroting verzorgen en bewaken gedurende de vordering van het project. Daarnaast kan worden gekozen voor een aanbestedingsvorm waarbij wij een coördinerende rol vervullen en tevens een gunningsadvies kunnen opstellen. Een volledige turn-key oplevering behoort ook tot de mogelijkheden.

Gezien de technische aspecten bij dergelijke uitvragen en wij met onze ervaring goed weten wat de actuele marktprijzen zijn, kunnen wij hierin scherp acteren. Zo haalt Ericis de maximale waarde en kwaliteit uit het budget.

.

Het ontwerp staat vast, met de bijbehorende look & feel en benodigde technische tekeningen en/of bestekstukken. U wilt dit nu graag gerealiseerd zien. Hierin kunt u door ons ontzorgd worden op diverse wijzen, doordat Ericis de nodige ervaring heeft met projectmanagement. Indien gewenst kunnen wij een selectie van leveranciers aandragen vanuit ons brede netwerk of gaan wij voor u op zoek naar een geschikte aannemer. Wij kunnen de volledige projectvoorbereiding voor u verzorgen, alsmede de directievoering gedurende de uitvoering en de oplevering van het project.

U kunt een juiste en heldere communicatie verwachten naar u (de opdrachtgever), de huidige en eventuele toekomstige gebruikers en eventuele beheerderspartijen. Uiteraard behartigen wij uw belangen richting de uitvoerende partijen. Door onze technisch onderlegde projectmanagers kunnen wij snel schakelen indien zich vraagstukken voordoen op de werkvloer.

Uw project is opgeleverd, maar om het pand goed te onderhouden is goed beheer van belang. U kan door ons hierin ondersteund worden door ons de beheersplannen op te laten stellen en/of het inzetten van een beheerder uit ons eigen team.

Efficiënt, indien we het project zelf hebben getransformeerd en zo het project met de betrokken leveranciers goed kennen. Wij hebben ruime ervaring door zowel het beheer van onze eigen panden, als panden in portefeuille van derde partijen.

Wilt u meer informatie neem dan contact met ons op.